Martin, Kreatívny mARTin (Kesta Lounge)

Home / Udalosť / Martin, Kreatívny mARTin (Kesta Lounge)

PREDSTAVENIE:

Humoristické dialógy

Zahráme vám štyri scénky:

Rozborovňa
Úradné potvrdenie
Problémy so zdravím
Debut

Kreatívny mARTin 2015