Bratislava, KC Dunaj

Home / Udalosť / Bratislava, KC Dunaj

PREDSTAVENIE:

Humoristické dialógy

VSTUPNÉ: 5€

Zahráme vám tieto dialógy:

Debut
Rozborovňa
Posledná kontrola
Rozvoj a úpadok
Úradné potvrdenie
Funkcionár

http://www.kcdunaj.sk/