Banská Bystrica, Divadlo pod balkónom

Home / Udalosť / Banská Bystrica, Divadlo pod balkónom

PREDSTAVENIE:

Humoristické dialógy

BB-divadlo-pod-balkonom

Zahráme vám tieto dialógy:

Rozvoj a úpadok
Čo na mňa hovoríte?
Rozborovňa
Problémy so zdravím
Úradné potvrdenie
Debut